تبلیغات
مشاعره - ما برای چه مشاعره می کنیم
جمعه 1 مرداد 1389

ما برای چه مشاعره می کنیم

   نوشته شده توسط: mohammad reza ahmadi    

آیا تابه حال ازخودتان پرسیدید که چرا ما مشاعره می کنیم؟

من درباره ی این موضوع تحقیق کردم ومن فهمیدن که اگر ما مشاعره بکنیم  باعث باز شدن سلول های مغز

می شود واگر در جایی لازم شد سخنرانی کنیم خیلی خوب است که از شعر های شاعران ایرانی استفاده کنیم که مردم با این شاعران بزرگ بیشتر آشنا بشوند و مردم بیشتر به ما وآن شاعر احترام می گذارند

اگر شما شاعران ایران ایرانی را بشناسید واز شعر های آنها استفاده کنید آن موقع قدر این نوع از شعرها را     می دانید