تبلیغات
مشاعره - چگونه شعر حفظ کنیم
جمعه 1 مرداد 1389

چگونه شعر حفظ کنیم

   نوشته شده توسط: mohammad reza ahmadi    

اگر شما می خواهید شعر حفظ کنید باید جایی باشید آرام  از روی شعر چندبار از بخوانی  و سعی کنید عکسی از شعر در ذهنمان تشکیل شود

شما اگر علاقه ی به شعر داشته باشید بهتر و بیشتر شعر حفظ می کنید .

شما اگر شعر های راحت و روان را حفظ کنید علاقه ی بهتر و بیشتری به شعر پیدا می کنید.

شما اگر شعر هایی را حفظ کنید که معنای قشنگی داشته باشد بهتر شعر حفظ می کنید.