تبلیغات
مشاعره - خاصیت شعر ها
پنجشنبه 31 تیر 1389

خاصیت شعر ها

   نوشته شده توسط: mohammad reza ahmadi    

ما برای این شعر حفظ می کنیم که معنی آن برای ما جذاب است. مثلا اگر شما هنوز درس می خوانید به شما بگویند یک انشا برای ما بنویسید شما می توانید از شعر های مربوط به آن موضوع استفاده کنید

ما برای این شعر حفظ می کنیم که از معنی آن ها لذت ببریم و در بعضی از سخن رانی ها و صبحت ها از آن استفاده کنید.

شما می توانید از شعر ها استفاده کنید برای جذاب کردن و زیبا کردن یک متن  سخن رانی.

اگر شما جلوی کسی شعر بگویید مورد احترام قرار می گیرید و اعتبار شما پیش آن فرد بالا می رود و اگر شما شعر حفظ باشید و از قانون های شعر گویی با خبر باشید می توانید شعر های بسیار زیبا بگویید.