تبلیغات
مشاعره - نکاتی در مشاعره...
پنجشنبه 31 تیر 1389

نکاتی در مشاعره...

   نوشته شده توسط: mohammad reza ahmadi    

اگر شما فقط برای مشاعره شعر حفظ کرده باشید باید به رقیب خودتان شعر های سخت بیندازید

مثلا شما باید آخر شعرتان یکی از حروف الفبا باشد که تا به حال شروع شعری با آن ندیده اید. مانند ژ-ظ-ط-ذ و .....

اگر کسی به شما شعری انداخت که آخرش الف بود شما باید یک سعی کنید یک شعر سخت به آن بیندازید اگر حریف شما هرکسی بود شما بهتر است که شعر های حریف خود را بگویید البته باید قبلا با او مشاعره کرده باشید.

معمولا شما باید شعر ها را آرام بگویید که داور مسابقه بتواند شعر های شما را بفهمد.

شما نباید قبل از مسابقه شعر های خود را به کسی بگویید اگر بگویید شعر های شما را زود تر در مسابقه می گویند و شما دیگر شعر ندارید.

شما باید بعد از هر مسابقه به شعرهایتان بیفزایید چون ممکن است در مسابقات بعدی شعر های شما را بگویند و شما شعر نداشته باشید.