تبلیغات
مشاعره - تکنیک های مشاعره
جمعه 1 مرداد 1389

تکنیک های مشاعره

   نوشته شده توسط: mohammad reza ahmadi    

اگر شما 5 تا شعر حفظی که اول با الف شروع میشه باید5 تا هم بلد باشی که آخرش با الف تمام بشه

شما اگر شعری را از یادتان رفت زیاد به آن شعر فکر کنید چون ممکن است وقتتان برود وشما ببازید.شما باید شعر هایی را حفظ هستید بگویید